Wszystkie farby na dach Lowicyn posiadają Atest Higieniczny, który jest przyznawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Preparaty Lowicyn stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Dodatkowo farba na dach eko-Lowicyn dopuszczona jest do zabezpieczania maszyn i urządzeń w obiektach produkcyjno-usługowych, w których produkowana jest żywność.